Aynı IP adresinden verilen Teklifler Değerlendirme Dışı Bırakılır mı?

Aynı IP adresinden Hemen paylaşın

Aynı IP adresinden verilen Teklifler Değerlendirme Dışı Bırakılır mı?

Giriş

Farklı isteklilerin aynı ip adresinden e-teklif verdiklerini son zamanlarda sıkça duymaktayız. Bu teklifler ortaklaşa ilişki içerisinde hazırlanması durumunda ihale ruhu ve rekabeti temelinden sarsacağı düşünülmektedir. Dolayısıyla bu tekliflerin reddedilmesi gerekir.

Ancak bu ortak hareketin tespiti için sadece ip adreslerinin aynı olması yeterli olmamaktadır. İrade birliğine ilişkin somut delillerle kuvvetli karine ilişkisi ortaya koyulmalıdır.

 

Karine ve Kuvvetli Karine

Bilinen bir durumdan hareketle bilinmeyen bir durum hakkındaki gerçekliğin kabul veya tahmin edilmesi, karine olarak ifade edilmektedir. Örneğin, havanın kapalı olduğunu görüp, yağmur yağacağını tahmin ederiz. Ancak bu sadece güçlü bir tahmindir. Diğer belirti ve bulgularla desteklendiğinde; örneğin, hava tahminlerinin yağmuru göstermesi gibi. yağmur görüşü kuvvetlenecektir.

 

Aynı İp Adresinden Farklı Tekliflerin verilmesi

Daha önce de belirtiğimiz gibi, tek başına bu durum, kuvvetli karine oluşturmamaktadır. İdare ve Kamu İhale Kurulu kararları aksini belirtse de, nihai yargı kararları bu yöndedir. Dolayısıyla , farklı somut ibarelerle bilinen bu gerçek kuvvetlendirilmelidir.

 

İrade Birliği Tespitine İlişkin Kuvvetli Karine İşaretleri

Ankara 17. İdare Mahkemesinin 02.02.2021 tarihli E: 2020/2280, K: 2021/122 sayılı kararında; “…İsteklilerin, aynı ihaleye katılmalarının rekabeti ve ihale kararını etkileyebilecek davranış olarak değerlendirilebilmesi için, birbirlerine ait teklif bilgilerinden haberdar olduklarına ilişkin; fiyat teklifinin aynı ya da çok yakın olması, ihaleye teklif veren isteklilerin adreslerinin, telefon numaralarının aynı olması, ihaleye sunulan bilgi ve belgelerdeki benzerlikler (geçici teminat mektubunun aynı bankanın aynı şubesinden alınması gibi) şirketler arasında organik bağ bulunması, doküman indiren kişiler arasında hukuki ve fiili bağ gibi başkaca ek ve somut delillerin de bulunduğunun ortaya konulması gerektiği…”  belirtilmektedir.

 

Sonuç

Yine aynı mahkeme kararında; ”…davalı idare tarafından eksik inceleme yapılmak suretiyle düzeltici işlem belirlenerek davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı…” belirtilmektedir.

Görüldüğü gibi, sadece aynı ip adresinden doküman indirilmesi veya teklif verilmesi kuvvetli karine oluşturmamaktadır. Mahkeme kararı Kurul kararını iptal etmek zorunda kalmış, idarece ilave araştırma ve değerlendirme yapılması yönünde  2021/MK-163 numaralı kararı almıştır.


(İndirimli) Online Kurslarımızı İnceleyin

 

Author: ihaleuzmani

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir