Aynı IP adresinden ihale dökümanı indirilmesi tek başına yasaklanma sebebi midir?

ihale mevzuatı soruları

Aynı IP adresinden ihale dökümanı indirilmesi tek başına yasaklanma sebebi midir?

Kamu İhale Kurulu 2019/UH.II-1685 numaralı kararında konuyla ilgili özetle;

İhale dokümanı indirme ve teklif hazırlama aşamasında aynı IP adresine sahip olan bilgisayarı kullandıklarına ilişkin olarak ise,

 Başvuruya konu ihaleye ait dokümanın istekliler tarafından aynı IP adresinden indirilip indirilmediği konusunda 09.12.2019 tarihinde Elektronik İhale Dairesi Başkanlığından bilgi talep edilmiş, konuya ilişkin olarak gelen cevabi yazıda e-imza ile doküman indiren isteklilerden

[ads]- Ahmet Tümur’un ve Yalavuz Taş. Gıda İnş. Tar. Yem. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin doküman indirme işlemini 88.**.**.219 nolu IP adresinden;

 – Ensaroğlu Oto. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ve Güneş Seracılık ve Arıcılık Teks. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin ise doküman indirme işlemini 46.**.***.224 nolu IP adresine sahip bilgisayardan gerçekleştirdiği anlaşılmıştır.

 IP adresi, internete ya da diğer herhangi bir bilgisayar ağına bağlı cihazların, ağ üzerinden birbirlerine veri yollamak için kullandıkları adresleri ve kimlik numaralarıdır. Sistemde aynı IP adresine sahip birden fazla cihaz bulunmaz. Ayrıca, firmalar e-imza kullanmak suretiyle EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmekte ve istekli olabilecek sıfatını kazanmaktadır. Bu çerçevede, bir teknik veri olarak IP idaresinin bu özellikleri göz ardı edilerek, isteklilerin ihale dokümanını aynı bilgisayar üzerinden indirmelerinin hayatın olağan akışına uygun olduğunun kabulü mümkün bulunmamaktadır. 

 Yukarıda yer verilen tespitler bir arada değerlendirildiğinde,


teklif zarfları, mektupları ve cetvelleri üzerinde yer alan imzaların birbirlerinden farklı oldukları, anılan imzaların farklı kişiler tarafından atıldıkları, söz konusu teklif mektubu ve eki teklif cetvellerinin dijital ortamda hazırlandığı, geçici teminat mektuplarının aynı bankanın aynı şubelerinden peşpeşe sıra numaralı şekilde aynı kişilerce teslim alınmadığı, ancak Ahmet Tümur’un ve Yalavuz Taş. Gıda İnş. Tar. Yem. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aynı IP adresi üzerinden doküman indirdiği, Ensaroğlu Oto. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ve Güneş Seracılık ve Arıcılık Teks. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin ise aynı IP adresi üzerinden doküman indirmelerinin yanı sıra nüfus kayıt bilgilerinin aynı olduğu tespit edilmiştir. Bu itibarla söz konusu hususların anılan isteklilerin birbirlerine ait teklif bilgilerinden haberdar olabileceği ve bahsi geçen isteklilerin aynı ihaleye katılmalarının rekabeti ve ihale kararını etkileyebilecek davranış olduğu yönünde “kuvvetli karine” teşkil ettiği sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla anılan isteklilerin fiillerinin Kanun’un 17’nci maddesi kapsamında değerlendirilmesi ve anılan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

KAYNAK= EKAP


Yeni Birim Fiyat Tesbiti ve Uygulamaları (Yeni Kurs)

(Bu Kurs Sitemize Özel Sadece 49.90 TL)

⇒Piyasada bulunmayan bu özel eğitimi, özel fiyat ile alın!     

   Paranızı işinize harcayın…

Tek bir ödeme ile eğitim ve dokümanlara süresiz erişim imkanı…

Ana Konu başlıklarımız


1) Yeni Birim Fiyat Tesbitine Neden ihtiyaç duyarız?

2) Birim Fiyat Analizleri (Kamu, Özel, Paçal, Ticaret odası ve Puantaj usulü ile)

3) Yeni Birim Fiyat Tesbiti ( Uygulamalı )

4) Yüksek Fen Kurulu İşlemleri ve Tesbitler

**Yapım işleri Genel Şartnamesi başta olmak üzere; İhale Uygulama Yönetmeliği ve diğer tüm mevzuatları eğitimde uygulamalı öğreneceksiniz.

*Bu kurs, Türkiye ve Dünyanın en büyük Online Eğitim Platformu Udemy’de verilmektedir.


HEMEN KAYIT OLUP EĞİTİME BAŞLAMAK İÇİN TIKLAYIN


Author: ihaleuzmani

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir