Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Yapılan Aritmetik Hata Teklifin Reddini Gerektirir mi?

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Yapılan Aritmetik Hata Teklifin Reddini Gerektirir mi?

Birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda bir hata olması durumunda, bu hata aritmetik hata olarak kabul edilir ve ilgili teklif doğrudan değerlendirme dışı bırakılır.

Konuyla ilgili Kamu ihale kurulu 2018/UH.I-432 numaralı kararında özetle;

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında idareye sunduğu maliyet ve karlılık hesabı detaylarında 27 kişilik araç için yaklaşık maliyet hesaplanırken maliyet bileşenler toplamının 68.572 TL olması gerekirken 68.336 TL olarak hesaplandığı, diğer giderlerin toplamının 30.500 TL olması gerekirken 29.500 TL olarak hesaplandığı, kar hariç genel toplamın ise 269.408 TL olarak hesaplandığı, ancak bahsedilen hataları düzeltmek suretiyle kar hariç genel toplamın 269.644 TL olması gerektiği, iki toplam arasında ki farkın 236 TL olduğu görülmüştür.

İsteklinin teklif ettiği tutarın 383.050 TL olduğu dikkate alındığında söz konusu eksikliğin esasa etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.


İhale Uzmanı


Online Eğitimlerimiz
Sitemize Özel İndirimli Eğitimler

1- Yeni Birim Fiyat Tesbiti ve Uygulamaları Eğitimi için tıklayın

Yapım işlerinde birim fiyat analizi yapmayı öğrenin

🎓 5 saat uzunluğunda hazır video içeriği

📓 12 indirilebilir kaynak

⌚ Ömür boyu erişim

✅ Bitirme sertifikası


2- Kamu İhale , E-Teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu için tıklayın

Yapım ihalelerine kolayca katılın

🎓 10 saat uzunluğunda hazır video içeriği

📓 64 indirilebilir kaynak

⌚ Ömür boyu erişim

✅ Bitirme sertifikası


3- Yapım İhaleleri Sözleşme Uygulamaları Eğitimi için tıklayın

Yapım işlerinde tüm uygulamaları öğrenin (hakediş, fiyat farkı, mukayeseli keşif…)

🎓 7 saat uzunluğunda hazır video içeriği

📓 17 indirilebilir kaynak

⌚ Ömür boyu erişim

✅ Bitirme sertifikası


4- İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimi için tıklayın

A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı (inşaat mühendisi) öğretim görevlisinden İSG öğrenin

🎓 13 saat uzunluğunda hazır video içeriği

📓 3 indirilebilir kaynak

⌚ Ömür boyu erişim

✅ Bitirme sertifikası

Author: ihaleuzmani

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir