Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında 1/20 oranının değiştirilmesi

Aşırı Düşük Hemen paylaşın

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında 1/20 oranının değiştirilmesi

Bilindiği gibi 30/09/2020 tarihinde ihale mevzuatı açısından birçok değişiklik yapılarak 31260 sayılı Resmi Gazetede ilan edilmiştir. Bu değişikliklerin belki de en önemlisi aşırı düşük teklif açıklamasıyla ilgili olanıdır.

Bu kapsamda, Teklifi oluşturan maliyet bileşenleri için üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınmaktaysa, mali müşavir tarafından maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) hali hazırda düzenlenmektedir.

[ads]

30/09/2020 de Kamu İhale Genel Tebliğine eklenen madde ile, iş bu tutanaklar aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulması zorunlu hale gelmişti.

Yine güncellemeler kapsamında; mala ilişkin fiyat teklifi verilebilmesi için fiyat teklifini veren kişinin fiyat teklifi konusu mal miktarının en az 1/20 si yani %5′ i kadar alım veya satım yapmış olması şartı getirilmiştir. Böylece daha gerçekçi aşırı düşük teklif savunması yapılması amaçlanmıştır.

İlaveten bu oranı değiştirmeye ve işin konusu, yaklaşık maliyeti ve/veya süresine göre farklı oranlar belirlemeye Kamu İhale Kurumu yetkili olması kararlaştırılmıştır. 

Lakin bu madde hakkında;  Danıştay 13. Dairesi’nin E:2020/3632 ve E:2020/3633 sayılı dosyalarında açılan davalarda, Mahkemenin 22.03.2021 tarihli kararlarıyla yürütmeyi durdurma kararı alınmıştır. 

KİK DUYURUSU

Danıştay 13. Dairesi’nin E:2020/3632 ve E:2020/3633 sayılı dosyalarında açılan davalarda, Mahkemenin 22.03.2021 tarihli kararlarıyla, 30/09/2020 tarih ve 31260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 12’nci maddesiyle, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.1’inci maddesine eklenen “Kurum bu maddede düzenlenen 1/20 oranını değiştirmeye ve işin konusu, yaklaşık maliyeti ve/veya süresine göre farklı oranlar belirlemeye yetkilidir.” kuralı yönünden yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup, konuya ilişkin olarak, 08.07.2021 tarihli ve 2021/DK.D-159 sayılı Kurul kararı alınmıştır. Bu çerçevede; gerçekleştirilecek iş ve işlemlerde söz konusu kararın göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

[ads]

İlgili KİK duyurusuna ulaşmak için Tıklayınız.


Author: ihaleuzmani

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir