Alt yüklenicilerin çalıştırılması ve sorumlulukları (Yapım ihaleleri)

Alt yüklenicilerin

Alt yüklenicilerin çalıştırılması ve sorumlulukları (Yapım ihaleleri)

Hemen paylaşın

Yüklenici ve Alt Yüklenici Kavramları

Yüklenici, idareye karşı belli bir bedel karşılığında iş yapmayı taahhüt eden; kişi yada iş ortaklıklarıdır. (gerçek, tüzel, iş ortaklığı)

Alt yüklenici ise, sözleşme konusu işin belli kısımlarında, yüklenici ile yaptığı sözleşmeye dayalı olarak faaliyet gösteren kişilerdir.

[ads]

İhalelerde Alt Yüklenicilik

İhale üzerinde kalan istekli, sözleşmeyi yüklenici sıfatı ile imzalamakta ve niteliği gereği bazı işleri alt yüklenicilere verebilmektedir. Ancak bunun için idarenin onayı şarttır.

Kimler Alt Yüklenici Olamaz

İhale dışı bırakılacaklar (4734 sayılı Kanun md 10)

İhaleye katılamayacak olanlar(4734 sayılı Kanun md 11)

Yasak fiil ve davranışları sonucu ihaleye katılmaya yasaklı olanlar.

Bknz. İhalelere katılmaktan yasaklanma 

[ads]

-Yerli isteklilerin yabancı ülkede ihalelere katılmasına engel olunması halinde, bu uygulamanın yapıldığı ülkenin isteklilerinin ülkemizde ihalelere katılması cumhurbaşkanı kararı ile engellenenler

şin ihalesine teklif veren istekliler

-Ortak girişimin ortakları

Alt Yüklenicilerin Çalışma Koşulları

İdare İşlemleri

Yüklenici, İdare tarafından onaylanan alt yükleniciler ile sözleşme yapmalı ve sözleşmenin bir örneğini idareye vermelidir.

Alt yüklenicilerin yaptığı işlerin, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olmaması halinde; idare bu işlerin yüklenici tarafından yapılmasını her zaman isteyebilecektir.

Çalışma Limitleri

Tek bir alt yükleniciye yaptırılacak işlerin toplam bedeli, yüklenici sözleşme bedelinin %30’unu; birden fazla alt yükleniciye yaptırılacak işlerin toplam bedeli ise, sözleşme bedelinin %50’sini geçememektedir.

Ödemeler

İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, doğrudan alt yüklenicilere ödeme yapılabilecektir.

Bu ödemeler temlik yoluyla gerçekleşebilir.(idarenin yazılı onayı ile)

Alt Yüklenicilerin Sorumluluğu

Yüklenici ve alt yüklenicilerin işi fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmaları gerekir. Aksi halde ortaya çıkan zarar ve ziyandan, kesin kabul tarihine kadar sorumlu oldukları gibi, kesin kabul onay tarihinden itibaren de on beş yıl süreyle sorumludurlar.

Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine ikmal ve tanzim ettirilmekte, ayrıca haklarında 4735 sayılı Kanunun 27.maddesindeki ceza maddeleri uygulanmaktadır.


—Online İhale Eğitimlerimiz—

Kamu İhale , E-Teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu –İncele/Satın Al

Yapım İhaleleri Sözleşme Uygulamaları Eğitimi (Hakediş) –İncele/Satın Al

Yeni Birim Fiyat Tespiti ve Uygulamaları Eğitimi -(Yapım işleri) –İncele/Satın Al


Ülkemizin gelişmesi ve rekabet eşitliğinin sağlanması amacıyla, eğitimlerimizi olabilecek en düşük fiyattan sizlere sunuyor, faydalı olmasını temenni ediyoruz.

Kayıt ile ilgili sorularınızı whatsapp iletişim hattımızdan bize iletebilirsiniz.

Author: ihaleuzmani

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir