4734 Sayılı Kanun 3.md İhaleleri için Cumhurbaşkanı Kararı Yayınlandı.

asgari işçilik oranları

” 5/7/2014  tarihli ve 29051 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulan 2/6/2014 tarihli ve 2014/6477 sayılı bakanlar kurulu kararına ekli, İçişleri bakanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (f)bendi ”  kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin esaslar yürürlükten kaldırılmıştır.

İç işleri bakanlığı tarafından 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı kamu ihale kanununun 3.maddesinin f bendinde yer alan istisna kapsamında yürütülecek ve desteklenecek her türlü araştırma ve geliştirme hizmet alımları ile ilgili alım süreçlerinde geçerli olacak usül ve esasları belirlemek amacıyla


2483 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 31114 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.


4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (f) bendi şu şekildedir

f) (Değişik: 20/11/2008-5812/1 md.) Ulusal araştırma-geliştirme kurumlarının yürüttüğü ve desteklediği araştırma-geliştirme projeleri için gerekli olan mal ve hizmet alımları ile finansmanının tamamı Kanun kapsamındaki bir idare tarafından karşılanarak elde edilen sonuçların bu idare tarafından sadece kendi faaliyetlerinin yürütülmesinde faydalanıldığı haller hariç, her türlü araştırma ve geliştirme hizmeti alımları,


2483 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için Tıklayın.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na ulaşmak için Tıklayın.

Author: ihaleuzmani

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir